Filosofie van YOGA

AtynaWerktVerbindend is gebaseerd op de kennis uit de Oosterse Filosofie waaronder die van de ‘vader’ van yoga, Patanjali. 

Patanjali leefde twee eeuwen vóór Christus in de tijd dat de kennis omtrent de waarheid mondeling doorgegeven werd. Pas veel later zijn de lessen van Patanjali opgeschreven in sutra’s. Het woord ‘Sutra’ komt uit het Sanskriet en is een aforisme; een kort en bondige uitspraak die over het algemeen niet meer dan een zin lang is. De Yoga Sutra’s van Patanjali zijn een prachtige basis voor de yogabeoefenaar. De Sutra’s kunnen werken als een soort gids voor je leven waar je altijd op terug kunt vallen. 

Atyna bestudeert al meer dan 10 jaar levensfilosofieën en religies uit Oost en West. Zij heeft gemerkt dat het loont om deze filosofie te bestuderen en toe te passen in het leven en wil dit graag doorgeven. De filosofie reikt je de instrumenten aan om je talenten te ontdekken, te ontwikkelen en ze beschikbaar te stellen aan de samenleving. Daar is ook je gezondheid mee gebaat; niet alleen fysiek, maar ook mentaal, sociaal en spiritueel. De samenleving op haar beurt profiteert weer van ‘integraal gezonde’ individuen. 

Alle lessen die Atyna geeft zijn gebaseerd op filosofieën uit Oost & West en werken door in de oefeningen. 

ontspanning - energie - welbevinden